"Lad os male"s Mure for Tilknytning i Karachi, Pakistan

Over flere måneder gennemførte "Lad os male"s Mure For Tilknytning en række aktioner rundt om i Karachi. Projektet havde til formål at omdanne mure til et samlende værktøj for et lokalsamfund, der normalt er "muret ude".

Maling og farvers positive indflydelse

 

På hver skole, hvor aktiveringen fandt sted, bestod forberedelser blandt andet af dannelsen af en "Fredsklub", der bestod af 30 elever. De analyserede forbindelsen mellem farver og følelser, for derved at kunne vælge de bedste og mest passende farver til vægmaleriet.

Udbredelsen af fred og frihed i Karachi

 

Projektet startede i maj 2017. Omkring 400 elever fra skolen og skoler i nærheden gik sammen om aktiveringen af den første mur, fulgt af højt placerede embedsmænd, der inkluderede Karachis biskop og AkzoNobel-repræsentanter, som kom hele vejen fra Lahore for at tage del i projektet.

Begivenheden, der knytter folk sammen

 

Eventen startede med at sætte duer fri, som et symbol på frihed, og blev fulgt op af et fuldt aktivitetsprogram med frihedstaler fra både embedsmænd og elever, samt maleøjeblikke, der fandt sted samtidig med de talentfulde elevers folkedansopvisning. Begivenheden hejste et banner for tolerance, forståelse og tilknytning, og samlede lokalsamfundet, eleverne, skolen, lærerne og familierne om en uforglemmelig dag.

Sammenhold gennem maling & farver

 

Murens design symboliserer frihed gennem det mest berømte fredssymbol, fredsduen, der dykker på en fri himmel med en alsidig baggrund. Dette afspejler, at eleverne har et sammenhold, der knytter dem sammen, uanset hvad deres religiøse og sociale baggrund er. Vægmaleriets blå farve er klogt udvalgt for at forstærke følelsen af fred og loyalitet. Designet er resultatet af de brainstorms, skolens Fredsklubber lavede.

Fortsat dialog på tværs af religion

 

AkzoNobel og MasterPeace-duoen fortsatte med at farvelægge flere skolers mure og med den følgende aktion i august på Cardinal Cordeiro High School. En lokal kunstner designede et vægmaleri med det formål at give ideen om tværreligiøs dialog form og farve. Maleriets tema var: "At skabe fred gennem tværreligiøs harmoni", så maleriet afbilder samlingen af en række religiøse symboler fra de forskellige trossamfund i Pakistan. Nu inspirerer vægmaleriet børnene til at acceptere hinanden og leve sammen i harmoni på tværs af religion.