Nordsjö Murtex Silicate Primer

Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Dækkeevne 5-7 m2/liter
  • Tørretid overfladetør 1 time
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Forbereder, beskytter og STYRKER

Produkt beskrivelse

Murtex Silicate Primer er en farveløs, vandfortyndbar binder, der sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med f.eks. Husfix. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafrenset kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate. Advarsel: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder der ikke skal behandles. Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker. Mal aldrig under 10°C eller ved relativ luftfugtighed over 80%. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker under anvendelsen, i henhold til MAL kode. Sørg for god ventilation. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk. Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-4
  • Murtex Silicate Primer -- Produktdatablad
  • Murtex Silicate Primer -- Sikkerhedsdatablad

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.