Nordsjö Professional Akrylspartel

Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Tørretid overfladetør Ca. 4-6 timer afhængig af påført lagtykkelse - v. 23°C/50% RF:
 • Lag 2
Miljø/Certifisering
Produkt egenskaber
 • Dækker småfejl

Produkt beskrivelse

Professional Akrylspartel er en finkornet spartelmasse til plet- og fuldspartling af indendørs træværk. Kan anvendes på rengjorte, matslebne tidligere malede overflader uden grunding.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.
Spartlede flader grundmales med Original Hæftegrund og færdigmales
med Nordjsjö Original- eller Ambiance træmalinger. Påføring: Håndspartling

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824
 • Ydeevnedeklaration
 • Professional Akrylspartel -- Sikkerhedsdatablad
 • Professional Akrylspartel -- Produktdatablad

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 2. Opbevaring
  Frostfri