Nordsjö Akrylfuge

Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Tørretid overfladetør Bearbejningsbar: 5-10 min. Skindtør efter ca 10 min. Gennemtør: 1-7 døgn. Fuger over 5 mm, kan kræve flere døgns
  tørretid, Tørretiden afhænger af fugedimension, temperatur og luftfugtighed.
 • Lag 1
Miljø/Certifisering
Produkt egenskaber
 • Let påføring

Produkt beskrivelse

Nordsjö Akrylfuge er en svanemærket, vandfortyndbar og slibbar fuge til brug indendørs i tørre rum. Anvendes til fugning og forsegling af revner og sprækker omkring døre, vinduer, paneler, fodlister, vægge og lofter m.v. Nordsjö Akrylfuge har god vedhæftning til alle rene og faste underlag som gips, puds, beton og træ. Produktet er ikke egnet til fugning på glas, metaller, keramik og plast, samt på asfalt- og bitumenprodukter.

Anvendelse

Nordsjö Akrylfuge påføres med fugepistol, med skråtskåret mundstykke. Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt
med hæftefladerne og overfladen udjævnes/glittes efter med fugtig fugepind, spartel, svamp eller pensel. Når fugen er tør kan den overmales med de fleste malingstyper.

Datablade og sikkerhed

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 CE Mærkning: EN 15651-1:2017 Miljømærkning: Svanen
 • Produktdatablad
 • Nordsjö Akrylfuge -- Sikkerhedsdatablad
 • M1 certifikat emission
 • Ydeevnedeklaration

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overflader skal være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie, voks og lignende forureninger.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Med vamt vand inden tørring. Hærdet masse kan fjernes mekanisk.