Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Murtex Waterproof

Brugsklart imprægneringsmiddel, der anvendes til behandling af lodrette mineralske underlag, som puds, beton, porebeton, kalksandsten, teglmursten, fibercement, m.fl.
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne Beton (Porøs): Ca 1 m²/liter, Beton (Prefabr.): 2,5-6,5 m²/liter, Letbeton: Ca 1 m²/liter, Murtegl: 1-2 m²/liter.
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 1-2 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Er vandafvisende
 • Kort tørretid

Produkt beskrivelse

Nordsjö Murtex Waterproof er et brugsklart imprægneringsmiddel, der anvendes til behandling af lodrette mineralske underlag, som puds, beton, porebeton, kalksandsten, teglmursten, fibercement, m.fl.

Nordsjö Murtex Waterproof trænger dybt ind i porøse sugende underlag og forhindrer effektivt regnvand at trænge ind i underlaget, men tillader diffusion af indefra kommende fugt. Behandlingen gør overfladen meget fugt-og vandafvisende og reducerer smuds, saltudtræk, frostskader og begroningsvækst som alger og mos, på overfladen.

Anvendelse

Overfladen skal være ren, tør og fast, samt være fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Påføring: Pensel, rulle, lavttryksprøjte

Til mindre overflader kan der anvendes pensel eller rulle. Til større overflader anbefales påføring med lavtrykssprøjte.

Nordsjö Murtex Waterproof påføres vådt-i-vådt, nedefra og op, indtil overfladen er fuldt mættet og det begynder at løbe.
Påfør ikke produktet i direkte sol eller på solopvarmede overflader, i blæsevejr eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføringen.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og fast, samt være fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt afbundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Tilsmudsede overflader rengøres. Revner og huller udbedres. Beskyt og afdæk alle tilstødende overflader som fx glas, vinduer, døre, nedløbsrør, m.fl., der ikke skal behandles.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand og sæbe.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...