Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Original Finspartel

Letspartelmasse med høj fyldeevne. Sandspartel, Spartel, fin
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Tørretid overfladetør 4 timer
  • Lag 2
Produkt egenskaber
  • Let påføring

Produkt beskrivelse

Original Finspartel er en letspartelmasse med høj fyldeevne til spartling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt forskellige byggepladematerialer.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Original Finspartel er beregnet til håndspartling. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 ºC. Påføring: Håndspartling

Datablade og sikkerhed

mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring, rengøres med vand.
  • 2. Opbevaring
    Frostfri
Henter dataene, vent venligst...