Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Original Husrens Koncentreret

Koncentreret rengøringsmiddel udendørs.
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Forbereder, beskytter og STYRKER

Produkt beskrivelse

Original Husrens Koncentreret er et effektivt, desinficerende udendørs rengøringsmiddel, beregnet til rengøring af overflader med fedt, smuds og begroning.

Anvendelse

Før malebehandling fortyndes Husrens Koncentreret  med vand i forholdet 1:20 og påføres overfladen med tryksprøjte eller børste. Der efterskylles med rent vand. Vedligehold: Blandingsforhold ved vedligehold op til 1:40. Afdæk planter og bed med plast. Ved spild, efterskyl med rent vand.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-3

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
  • 2. Opbevaring
    Frostfri
Henter dataene, vent venligst...