Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Original Metalmaling

Rustbeskyttende toplagsmaling.
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Blank
 • Dækkeevne 6-8 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 2 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Har ekstrem god dækkraft

Produkt beskrivelse

Original Metalmaling er en rustbeskyttende toplagsmaling til jern, metal- og stålplader udendørs.

Anvendelse

Overfladen skrabes eller stålbørstes til forbehandlingsgrad St 2, eller sandblæses til forbehandlingsgrad SA 2,5 (ISO 8501-1). Ved ommaling skal hele overfladen. afvaskes og blanke flader matslibes. For bedste resultat skal rustskader grundes med Original Grunder metal, min. 40 μm tør lagtykkelse. Ved nymaling skrabes og børstes jf. ovenfor. Stål grundes 1-2 gange med Original Grunder metal, min 40 µm tør lagtykkelse. Rustskader børstes og grundes med Original Grunder metal, min 40 µm. Færdigmal 2 gange med Original Metalmaling, til mindst 80 µm tør lagtykkelse. Omrør malingen omhyggeligt. Mal aldrig under +5 ºC eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%). Påføring: Pensel, rulle

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med spirit
 • 2. Opbevaring
  Frostfri
Henter dataene, vent venligst...