Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Original Universal grundrens

Rengørings- og affedtningsmiddel
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Dækkeevne 10 - 15 m2/l
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Simpel og nem FORBEHANDLING

Produkt beskrivelse

Nordsjö Original Universal Grundrens er et koncentreret rengøringsmiddel, til både inden- og udendørs brug. Fjerner effektivt fedt og snavs, hvilket gør at malingen får bedre vedhæftning inden ommaling. Er også egnet til vedligeholdelses vask af facader, udendørs møbler, terrasser m.m. Produktetet indeholder ingen fosfater.

Anvendelse

Lettere rengøring: 1 del grundrens til 20 dele vand. Stærkt snavsede overflader: 1 del grundrens til 10 dele vand. Ved vedligeholdelsesvask af olie/alkydbaseret maling: 1 del grundrens med 20 dele vand.
Indendørs ommaling: Påfør blandingen med en mikrofiberklud eller svamp og bearbejd overfladen. Vask og skyl grundigt overfladen efter med rent vand og aftør tilsidst overfladen.
Udendørs ommaling/vedligeholdelsesvask: Skyl først overfladen over med vand. Påfør blandingen med lavtrykssprøjte eller børste/svamp på den snavsede overflade. Lad det virke i 10 minutter og bearbejd derefter overfladen med børste eller svamp. Skyl grundigt efter med rent vand. Ved tilvækst af alger og mug brug alge- og skimmelmiddel på den rene og tørre overflade, for at fjerne sporer og mikroorganismer. Se produktets anvisninger.
Vær omhyggelig med at beskytte glas, metaller, planter og alle andre overflader, der ikke skal rengøres. For mere information, se www.nordsjo.dk

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra anvendt værktøj inden rengøring i vand. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk

Tips og råd

  • 1. Opbevaring
    Frostfrit
Henter dataene, vent venligst...