Nordsjö Perform+ Bathroom Primer

Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Blank
 • Dækkeevne 2-5 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 5 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Forbereder, beskytter og STYRKER

Produkt beskrivelse

Perform+ Bathroom Primer er en kombineret lim og grundmaling til opsætning af glasvæv i våde rum. Perform+ Bathroom Primer er, i kombination med vådrumsvæv og Perform+ Bathroom, velegnet til brug i baderum, institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder med høj overfladebelastning.

Anvendelse

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes.
Ujævnheder, huller og revner spartles med Vådrumsspartel. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder, inden forlimning
med Perform+ Bathroom Primer.
Tidligere malede flader forlimes med Perform+ Bathroom Primer og
vand, blandet i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.Mal ikke under + 5c. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1
 • Perform+ Bathroom Primer -- Produktdatablad
 • Perform+ Bathroom Primer -- Sikkerhedsdatablad

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 2. Opbevaring
  Frostfri