Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Tapetlim

Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne Ca 3-4 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 1 time
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Let påføring

Produkt beskrivelse

Vådrumslim til opsætning af vådrumstapet, glasfibervæv, etc. i våde rum.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, fast, jævnt og tørt. Ujævnheder spartles med Nordsjö Vådrumsspartelmasse eller med cementspartelmasse, som slibes inden opsætning. Følg materialefabrikantens anvisninger. Påfør limen jævnt på underlaget, og ikke på større flader end der kan monteres vægbeklædning indenfor 15-30 minutter afhængigt af underlag, temperatur og luftfugtighed. Montér i våd lim på sugende underlag, og ved sen vådlimning på tætte underlag. Tryk omhyggeligt beklædningen fast og pres al luft ud. Fuger tætnes iflg. materialefabrikantens anvisninger. Rummet må ved sugende underlag tidligst tages i brug efter 2 døgn, ved tætte underlag tidligst efter 7 døgn. Glasvæv kan overmales efter 24 timer
OBS: Følg tapet-leverandørens anvisninger til opsætning af tapetet.

Fjernelse af lim: Overskydende lim fjernesstraks efter opsætning med vand og en fugtig opvredet svamp. Påføring: Pensel, anstryger

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Tætte underlag (f.eks. vinylbeklædning) skal være fastsiddende og rengjort.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Vand. Fjernelse af lim: Overskydende lim fjernesstraks efter opsætning med vand og en fugtig opvredet svamp.
 • 3. Opbevaring
  Tåler ikke frost. Opbevares køligt (dog ikke under 10) og i tæt emballage.
Henter dataene, vent venligst...