Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Tinova Excellent Exterior

Dækkende Akryl/Alkyd Hybrid træbeskyttelse
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvmat
 • Dækkeevne Nymaling 4-6m2/liter, ommaling 6-8m2/liter
 • Tørretid overfladetør 2 timer
 • Lag 2
Produkt- og sundhedsmærkninger
Produkt egenskaber
 • Op til 14 års holdbarhed
 • HØJ FARVE HOLDBARHED

Produkt beskrivelse

Nordsjö Tinova Excellent Exterior er en dækkende Akryl/Alkyd Hybrid træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur. Nordsjö Tinova Excellent Exterior kan med fordel anvendes i system med
Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR og Nordsjö Tinova Primer Exterior. Såfremt træbeskyttelsen påføres og vedligeholdes i
henhold til vores anvisninger, kan Nordsjö Tinova Excellent Exterior beskytte træværket mod vejrliget i op til 14 år.

Anvendelse

Nyt/ubehandlet træ:
Grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR . For bedste resultat grundmales alle flader herefter med Nordsjö Tinova
Primer Exterior. Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Tinova Excellent Exterior.
Tidligere behandlet/malet træ: Overflader afrenses for løstsiddende malinglag til fast underlag. Tilsmudsede flader rengøres med Original Grundrens og efterskylles for sæberester. Grånet, nedbrudt træoverflade slibes til rent og frisk træoverflade. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior.
Færdigmaling: Normalt 2 gange med Tinova Excellent Exterior. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 Dette produkt opfylder kravene til Svanen.Minimér spild af maling, ved på forhånd at anslå det samlede forbrug Genanvend/genbrug rester af ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid. Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre træbeskyttelse ved temperaturer under +5 ºC eller ved høj relativ luftfugtighed (max 80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med sæbevand
Farver indlæses...