Nordsjö Tinova Primer Exterior

Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne 4-8 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 2 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Forbereder, beskytter og STYRKER
 • Beskytter mod råd, svamp, blåsplint og skimmel
Miljø/Certifisering

Produkt beskrivelse

Tinova Primer Exterior har en god dybdeindtrængning og porefyldning i nyt træværk, samt sikrer god vedhæftning til tidligere malede flader.

Anvendelse

Underlaget skal være tørt (max 16% fugt) rent, fast og bæredygtigt. Træet grundes først med Tinova Wood Base Oil, herefter grundmales med Tinova Primer Exterior, der færdigmales med 2 gange Tinova Træbeskyttelse. Tidligere malede flader skal vaskes og skylles, løs maling og dårligt hæftende maling fjernes. Blanke flader matslibes. Evt. bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales med 2 gange Tinova Træbeskyttelse. Omrøres grundigt før og under brug. Mal ikke i direkte solskin, under 5°C eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%).

Datablade og sikkerhed

 • Tinova Primer Exterior -- Sikkerhedsdatablad
 • Tinova Primer Exterior -- Produktdatablad

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Vand
 • 2. Opbevaring
  Frostfri