Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior

Alkydgrunder
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Mat
 • Dækkeevne 4-8m2/liter
 • Tørretid overfladetør 6 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Forbereder, beskytter og STYRKER
 • Beskytter mod mug

Produkt beskrivelse

Tinova Traditional Primer Exterior er en alkydgrundmaling til nyt og tidligere malet træ. På grund af sin sammensætning trænger alkydgrunderen langt ind i træet.

Anvendelse

Underlaget skal være tørt(max 16% fugt) rent, fast og bæredygtigt. Træet grundes først med Tinova Wood Base Oil, herefter grundmales med Tinova Traditional Primer Exterior, der færdigmales med 2 gange Tinova Træbeskyttelse. Tidligere malede flader afrenses for løs maling til fast underlag. Vask med grundrens. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletgrundes med Tinova Traditional Primer Exterior. Færdigmal med 2 gange Tinova træbeskyttelse. Omrøres grundigt før og under brug. Mal ikke i direkte solskin, under 5°C eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%).

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med spirit.
 • 2. Opbevaring
  Frostfri
Henter dataene, vent venligst...