Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior

Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Mat
 • Dækkeevne 4-8m2/liter
 • Tørretid overfladetør 6 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Forbereder, beskytter og STYRKER
 • Beskytter mod mug

Produkt beskrivelse

Tinova Traditional Primer Exterior er en alkydgrundmaling til nyt og tidligere malet træ. På grund af sin sammensætning trænger alkydgrunderen langt ind i træet.

Anvendelse

Underlaget skal være tørt(max 16% fugt) rent, fast og bæredygtigt. Træet grundes først med Tinova Wood Base Oil, herefter grundmales med Tinova Traditional Primer Exterior, der færdigmales med 2 gange Tinova Træbeskyttelse. Tidligere malede flader afrenses for løs maling til fast underlag. Vask med grundrens. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletgrundes med Tinova Traditional Primer Exterior. Færdigmal med 2 gange Tinova træbeskyttelse. Omrøres grundigt før og under brug. Mal ikke i direkte solskin, under 5°C eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%).

Datablade og sikkerhed

 • Tinova Traditional Primer Exterior -- Sikkerhedsdatablad

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Spirit
 • 2. Opbevaring
  Frostfri