Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Tinova VX+ 2in1

Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvblank
 • Dækkeevne Nymaling 3-6m2/liter, ommaling 6-8m2/liter
 • Tørretid overfladetør 8 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Op til 12 års holdbarhed
 • Er både Grund + Færdigmaling

Produkt beskrivelse

Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 er en kombineret grundmaling og heldækkende træbeskyttelse, velegnet til udvendigt træ,
træfacader og lign. Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og indeholder et unikt patenteret bindemiddel, der giver et højere tørstofindhold, tykkere lag og bedre beskyttelse. Anvendes Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil resulterer det i en holdbarhed i op til 12 år.

Indeholder biobaseret materiale (49% af den samlede mængde organisk kulstof er biobaseret materiale, målt i henhold til ASTM D6866-22, hvilket udgør 25% af det samlede indhold).

Anvendelse

Nyt/ubehandlet træ:
Grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR. Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1.
Tidligere behandlet/malet træ:
Overflader afrenses for løstsiddende malinglag til fast underlag. Tilsmudsede flader rengøres med Original Grundrens og efterskylles for sæberester. Begroninger behandles med Nordsjö Original Hustrens og fjernes. Grånet og nedbrudt træ fjernes ved slibning til ren og frisk træoverflade. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil.
Færdigmaling: Normalt 2 gange med Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1.
Påføring
Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre træbeskyttelse ved temperaturer under +5 ºC eller ved høj relativ luftfugtighed (max 80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 0-3 Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være bæredygtigt for en malebehandling. Fritstående og ventileret udv. træværk må max. indeholde 16 vægt% fugt. - døre og vinduer maksimalt 12± 3 vægt% fugt. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Original Grundrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med fortynder. Det anbefales at finslibe høvlede træoverflader inden behandling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Henter dataene, vent venligst...