Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Tinova Wood Cleaner

Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Forbereder, beskytter og STYRKER

Produkt beskrivelse

Tinova Wood Cleaner er et hurtigt og effektivt virkende rensemiddel til rengøring af belægninger som alger, mos og skimmelsvamp på udendørs træ og muroverflader.

Anvendelse

Opfugt træet med vand og påfør herefter koncentreret Tinova Wood Cleaner. Lad virke i 10 min. Skur underlaget og efterskyl med rigeligt vand. Ved behov gentages behandlingen. Beskyt planter og mineralske materialer. Anvend handsker og øjenværn. Tinova Wood Cleaner ætser glas, aluminium og andre alkalifølsomme overflader.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-4

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
  • 2. Opbevaring
    Frostfri
Henter dataene, vent venligst...