Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se

Nordsjö Vådrumslim

PVA-Vævlim
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Dækkeevne 4-5 m2/liter
Produkt egenskaber
  • Let påføring
  • Simpel og nem FORBEHANDLING

Produkt beskrivelse

PVA-Vævlim med lang åbentid til rullepåføring.
Nordsjö Vævlim anvendes til opsætning af glasfibervæv, struktur- og
skumtapet, samt vinyl-tapeter med papirbagside, i tørre rum. Ved
opsætning af kraftige, mønstrede glasvævstyper, anbefales Nordsjö
Vævlim Extra.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt.
Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbe­ton og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Vand
  • 2. Opbevaring
    Frostfri
Henter dataene, vent venligst...