Nordsjö Vævlim

Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne Ca. 3-5 m2/liter
Produkt egenskaber
 • Let påføring
 • Simpel og nem FORBEHANDLING

Produkt beskrivelse

PVA-Vævlim med lang åbentid til rullepåføring.
Nordsjö Vævlim anvendes til opsætning af glasfibervæv, struktur- og skumtapet, samt vinyl-tapeter med papirbagside, i tørre rum. Ved opsætning af kraftige, mønstrede glasvævstyper, anbefales Nordsjö Vævlim Extra.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på
vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder
spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt
slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbeton
og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers. Påføring: Pensel, rulle

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1
 • Vævlim -- Produktdatablad
 • Vævlim -- Sikkerhedsdatablad

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  nderlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på
  vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder
  spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt
  slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbeton
  og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri