Nordsjö Visualiser

Visualiser farven med det samme på væggen
Se
Nordsjö

Sådan holdes facaden pæn år efter år

Alle facader påvirkes af naturen og vejret – og ikke mindst af mikroorganismer. Til mikroorganismer regnes blandt andet bakterier, vira, svampe, alger og lav. Der er en række faktorer, som påvirker mikroorganismers mulighed for at sætte sig fast og vokse, og de vigtigste er klima, træmateriale, konstruktionsmæssig udformning og vedligeholdelse.

Alger er en samlet betegnelse for flere grupper af en- eller flercellede organismer, der vokser på fugtige overflader. Lav er en dobbeltorganisme, som består af en svamp og en alge, der lever i symbiose. Lav kan leve på de fleste overflader, selv pudsede og malede flader. For at udvikle sig kræver den fugt, næring, lys, varme og ilt. På malede overflader forekommer der primært skimmel, alger og lav.

Test maling

Snavs eller begroninger


Nogle gange kan det være svært at vurdere, om det er snavs eller mug, der er på facaden. Du kan nemt kontrollere det ved at hælde en dråbe natriumhypochlorit (f.eks. klorin) på misfarvningen. Bland 1 del klorin med 5 dele vand (brug gummihandsker, og vær forsigtig). Hvis misfarvningen blegner eller bliver "farveløs", er det højst sandsynligt mug. Affarvningen sker normalt inden for 1-2 minutter. Hvis den mørke misfarvning ikke ændres, er det sandsynligvis snavs eller anden form for misfarvning. Skimmelvækst på facaden udgør ikke nogen stor fare for huset (i hvert fald de første par år), men er primært et æstetisk problem. Går der længere tid, uden at man gør noget ved det, er der en vis fare for, at huset også vil blive angrebet af andre typer svampe.

Husvask af facade

Forebyggelse af begroninger


Flader med begroninger rengøres med Nordsjö Husrens. Der opnås god beskyttelse mod skimmelsvamp med systemmaling, hvilket indebærer, at træet først oliebehandles med Nordsjö Tinova Woodbase Oil, som beskytter mod rød og blå skimmelsvamp. Derefter grundes det med Tinova Primer Exterior, som beskytter og styrker overfladen. Afslut systemmalingen ved at male to gange med Nordsjös træbeskyttelsesmaling. Du kan forebygge begroninger på facaden ved at vaske regelmæssigt med Nordsjö Husrens – så får alger og skimmelsvamp ikke mulighed for at vokse sig større. En anden effektiv måde at beskytte facaden mod begroning er at anvende en selvrensende maling. Nordsjö One Supertech og Nordsjö One Transparent er selvrensende maling/lasur, som selv renser huset, når det regner.

Forebygg begroninger på facaden ved at vaske regelmæssigt med Nordsjö Husrens så får alger og skimmelsvamp ikke mulighed for at vokse sig større

Som forbruger kan man desuden minimere risikoen for begroninger på facaden ved at lade konstruktionen være våd i så kort tid som muligt. Efterse drænrør, tagrender og vinduesblik på huset. Lad ikke planter klatre op ad facaden, og plant helst buske og lignende et stykke ud fra huset. Sørg desuden for, at der ikke er nogen del af træpanelet, som er i kontakt med jorden. Facaden er våd i længere tid på nordsiden end på sydsiden, da solen ikke har mulighed for at tørre facaden i længere perioder af dagen. Ofte er det kun nødvendigt at vaske nordsiden for at fjerne skimmel og alger, mens det kan være nødvendigt både at vaske og skrabe sydsiden, inden den ommales og derefter systemmales. Øst- og vestsiden har som regel en status derimellem.

Farver indlæses...